หน้าแรก

 ข่าวสารวารสารวิชาการข้าว

  สวัสดีค่ะ.. ยินดีต้อนรับสู่ "วารสารวิชาการข้าว" วารสารวิชาการข้าวของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวารสารเราจะออกปีละ 2 ฉบับ แบ่งออกเป็นทุก 6 เดือน (ฉบับที่ 1 ตั้งแต่มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการข้าว 
      ขณะนี้เราได้เปิดบริการให้เข้าไปดูเรื่องเต็ม (Full Paper) ของบทความวิชาการ ซึ่งตอนนี้ทางวารสารวิชาการข้าวให้สิทธิ์ในการดูเรื่องเต็มได้โดยคลิกที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร  0-2579-7560, 0-2579-7892 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.